Dnevno.hr

Pazite! Dug za najamninu od podstanara morate naplatiti u roku od tri godine jer tada nastupa zastara

Autor: Pitaj pravnicu

Prije nekoliko godina sklopio sam ugovor kojim sam pristao biti jamac prijatelju. Sada sam doznao da je on upao u dugove i da ne plaća kredit. Mene zanima za što ja točno mogu odgovarati i mogu li me direktno i mogu li od njega tražiti da mi vrati novac koji bih platio za njegov dug?

Od jamca se može zahtijevati ispunjenje obaveze ako je glavni dužnik ne ispuni u roku određenom u pisanom pozivu.

Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca i ako prije toga nije pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obveze, ako je očito da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njezino ispunjenje ili ako je glavni dužnik pao pod stečaj.

Ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obavezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme.

Jamac za obavezu nastalu iz trgovačkog ugovora odgovara kao jamac platac ako nije ugovoreno što drugo.

Više jamaca nekog duga odgovaraju solidarno, bez obzira na to jesu li jamčili zajedno ili se svaki od njih obvezao prema vjerovniku odvojeno, osim kad je ugovorom njihova odgovornost uređena drukčije.

Jamčeva obaveza ne može biti veća od obaveze glavnog dužnika, a ako je ugovoreno da bude veća, ona se svodi na mjeru dužnikove obaveze.

Jamac odgovara za ispunjenje cijele obaveze za koju je jamčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njezin dio ili na drugi način podvrgnuta lakšim uvjetima.

On je dužan naknaditi potrebne troškove koje je vjerovnik učinio radi naplate duga od glavnog dužnika.

Jamac odgovara i za svako povećanje obaveze koje bi nastalo dužnikovim zakašnjenjem ili dužnikovom krivnjom, ako nije drukčije ugovoreno.

On odgovara samo za one ugovorene kamate koje su dospjele nakon sklapanja ugovora o jamstvu.

Na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.

Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate.

On ima pravo na naknadu troškova nastalih u sporu s vjerovnikom od trnutka kada je obavijestio dužnika o tom sporu, a i na naknadu štete ako bi je bilo.

Zastarom obaveze glavnog dužnika zastarijeva i obveza jamca.

Kad je rok za zastaru obaveze glavnog dužnika dulji od dvije godine, obaveza jamca zastarijeva nakon isteka dvije godine od dospjelosti obaveze glavnog dužnika, osim kad jamac odgovara solidarno s dužnikom.

Prekid zastare tražbine prema glavnom dužniku djeluje i prema jamcu samo ako je do prekida došlo nekim postupkom vjerovnika pred sudom protiv glavnog dužnika.

Zastoj zastare obaveze glavnog dužnika nema učinka prema jamcu.

Za početak, savjetujem da provjerite je li riječ o solidarnom jamcu (jamac platac) u kojem slučaju vjerovnik odabire od koga će tražiti plaćanje, ili ne. Treba provjeriti i druge odredbe ugovora, kao i potencijalnu zastaru i slično. U slučaju da vi platite tuđi dug, imate pravo regresa. Svakako savjetujem u slučaju pokretanja postupka naplate da se obratite stručnoj osobi radi pregleda vaših prava i obaveza.

Odlučio sam oprostiti jedan dug. Kakav ugovor odnosno dokument moram sastaviti?

Obaveza prestaje kad vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njezino ispunjenje, a dužnik se s tim suglasi.

Za pravovaljanost toga sporazuma nije potrebno da bude sklopljen u obliku u kojem je sklopljen posao iz kojega je obaveza nastala.

Savjetujem ipak da sastavite sporazum u kojem u pisanom obliku potvrđujete kako nećete tražiti da vam dužnik vrati dug te točno opišete koji dug (kako se ne bi smatralo općim otpustom svih dugova ako ih ima više..).

Podstanar mi duguje najamninu. Zanima me kada taj dug ide u zastaru?

Tražbina zakupnine i najamnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastarijeva za tri godine, pa je svakako uputno tražbinu utužiti u navedenom roku.

 

Autor:Pitaj pravnicu
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.