NOVI AUTOMOBIL NIJE SASVIM ISPRAVAN? Provjerite jeste li u skupini kupaca koji ga mogu zamijeniti za novi

Autor: dnevno.hr

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Evo pokušat ću vam ukratko objasniti situaciju. Kupio sam novi automobil u auto kući, koji se nakon jednog mjeseca odmah pokvario, odvezao sam ga u ovlašteni servis da ga poprave, odmah isti dan su me zvali da su automobil popravili te da ga preuzmem, međutim automobil je radio svega jedan dan i opet ista greška, opet ga odvozim u servis i sad već tamo stoji više od mjesec dana – sad mi nije jasno što da radim jer su mi rekli da se automobil ne može popraviti. Možete li mi vi reći koliki je zakonski rok za otklanjanje greške na automobilu te imam li pravo na novi takav automobil ili povrat novca s kamatama?

Prije svega, provjerite odredbe ugovora o kupoprodaji auta, odnosno odredbe o jamstvu odnosno garanciji za isti. Ako prodavatelj jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.

 Jamstvo obvezuje pod uvjetima pod kojima je dano bez obzira na oblik u kojem je dano (jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje i sl.), ali je kupac ovlašten zahtijevati da mu jamstvo bude izdano u pisanom obliku ili u nekom drugom, njemu dostupnom, trajnom mediju. U jamstvu moraju biti navedena prava iz jamstva koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

Dakle, prvo provjerite odredbe iz jamstva. Nadalje, u slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari. Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Nadalje, ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.Prava kupca po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je od njega zatražio popravak ili zamjenu stvari. Osobito je bitno paziti na rok za ostvarenje vaših prava sudskim putem, u slučaju da automobil ne bude popravljen i u slučaju da vam novac ne bude vraćen. Svakako preporučujem svoje traženje uputiti preporučenom poštom s povratnicom kako bi imali dokaz o svojoj pritužbi.

Osim po osnovi jamstva, vi imate  prava temeljem odredbi o materijalnim nedostacima stvari, pa ću u nastavku iznijeti i osnovne odredbe u vezi Vaših prava s tog temelja. Sukladno Zakonu o obveznim odnosima nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost prodane stvari, je proizvođač stvari, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, rokovi iz prethodna dva članka počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:

1) zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,

2) zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,

3) zahtijevati sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Dakle, s obzirom na karakter vašeg slučaja, u svakom slučaju je potrebno uputiti zahtjev za uklanjanje nedostatka (odnosno imati dokaz o istom za svaki slučaj) a u slučaju da isti ne budu uklonjeni odnosno ne mogu biti uklonjeni-imate pravo zahtijevati drugi auto, odnosno raskinuti ugovor i tražiti povrat cijene, uz eventualnu naknadu štete, prilikom čega ponovno napominjem kako svakako prvo treba proučiti odredbe o jamstvu koje ste vjerojatno dobili.

Jesu li ovrhe otišle u zastaru, imam dvadesetak ovrha u HZMO-u, Tvrtkova 5, a u FINI nema ovrha više? Opet dobivam 2/3 mirovine jer HZMO nije skinuo ovrhe, molim vas pomozite.

U slučaju da je ovrhovoditelj zatražio naplatu duga na vašim novčanim sredstvima (i mirovini) isto znači da samo utuženje duga nije u zastari, obzirom da je postupku ishođenja ovršne isprave prethodio postupak u kojem se mogao isticati (između ostalih) i prigovor zastare potraživanja. U vašem slučaju je ovrhovoditelj zatražio pljenidbu vašeg stalnog novčanog primanja (mirovine) temeljem izdanog rješenja o ovrsi.

Sukladno Ovršnom zakonu, na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na stalnom novčanom primanju ili općenito na imovini ovršenika, ovrhovoditelj može izravno zatražiti od poslodavca ili drugog isplatitelja stalnoga novčanog primanja da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg je ostvarenja ovrha određena (izvansudska ovrha). Isplatitelj stalnoga novčanog primanja dužan je prigodom postupanja po rješenju o ovrsi voditi računa o pravilima o ograničenju ovrhe na takvim primanjima.

Tijekom izvansudske ovrhe ovršenik može nadležnom sudu protiv rješenja o ovrsi podnijeti žalbu nakon proteka roka, zatražiti od toga suda da odgodi ovrhu, odnosno pred njime poduzimati druge radnje na koje bi inače bio ovlašten tijekom sudske ovrhe.

Predlažem da od HZMO zatražite uvid u sve osnove temeljem kojih se vrši pljenidba dijela Vaše mirovine, obzirom da je moguće da su ista dugovanja prethodno već naplaćena, što je najbolje provjeriti izravno s ovrhovoditeljem, kao i dakako uvidom u stanje plaćanja dugova prema Vašoj evidenciji.  Nadalje, u slučaju da su dugovi temeljem kojih se i dalje vrši pljenidba Vaše mirovine zaista plaćeni, treba čim prije od ovrhovoditelja zatražiti obustavu naplate.  U slučaju da ovrhovoditelj mirnim putem ne povuče prijedlog za ovrhu (odnosno pljenidbu) potrebno je sudskim putem tražiti obustavu ovrhe, a isto vrijedi i za slučaj da je dug preplaćen (u kojem slučaju treba potraživati povrat preplaćenog) za što se svakako preporučujem obratiti stručnoj osobi.

U svakom slučaju za početak trebate provjeriti točno stanje svojih dugova,  točno stanje koliko je sredstava i temeljem koje osnove naplaćeno, za što trebate izvršiti uvid  sva rješenja o ovrsi, i uvid u sve evidencije koliko ste platili (temeljem pljenidbe mirovine i temeljem ovrhe novčanih sredstava s FINE, te eventualno neke druge isplate). Svu relevantnu dokumentaciju (rješenja o ovrsi i podatak koliko je naplaćeno temeljem kojeg) biste trebali dobiti (ako ju nemate) na HZMO i na FINI.

Pukla mi je peta na cipelama kupljenim prije 3 mjeseca, koja su moja prava?

Prije svega je vrlo važan uzrok puknuća pete. Naime, prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira na to je li mu to bilo poznato. Dakle, uzrok puknuća pete trebao bi postojati već u samom trenutku kupnje cipela. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika (kupovine)  postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Autor:dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.