DALA JE USMENO OTKAZ, A ONDA OSTALA TRUDNA: Evo kako popraviti štetu i doći do naknade

Autor: dnevno.hr

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).


Moj suprug je imao nepodmireno dugovanje. Umro je, a prije smrti je stan prepisao na mene. Vjerovnik je podigao tužbu za pobijanje dužnikovih pravnih radnji i sud me pozvao kao zakonskog nasljednika da preuzmem postupak u ovoj pravnoj stvari. Stan je i bračna stečevina. Može li vjerovnik prodati stan na dražbi?

Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, i bez obzira kad je nastala može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. Smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako zbog nje dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine. Naplatno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim vjerovnicima i ako je trećoj osobi s kojom je ili u čiju je korist pravna radnja poduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Ako je treća osoba dužnikov bračni drug, ili krvni srodnik u ravnoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, ili po tazbini do istog stupnja, smatra se da joj je bilo poznato da dužnik poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, osim ako dokaže suprotno. Kod besplatnih raspolaganja i s njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da poduzetim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećoj osobi to bilo poznato ili moglo biti poznato.

Tužba za pobijanje podnosi se protiv dužnika i treće osobe s kojom je ili u čiju je korist poduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno protiv njezinih sveopćih pravnih sljednika. Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, pravna radnja gubi učinak samo prema tužitelju i samo koliko je potrebno za namirenje njegovih tražbina.

Vezano za navode o bračnoj stečevini, isto predlažem iznijeti u toku postupka, kao i u kasnijem postupku eventualne ovrhe nad stanom. U slučaju da tužitelj uspije u sporu, načelno postoji mogućnost naplate duga ovrhom nad nekretninom, pod uvjetima određenim Ovršnim zakonom. Svakako savjetujem provjeriti uvjete za dobivanje besplatne pravne pomoći, ako su ispunjeni uvjeti za isto.

Predlažem da zatražite stručnu pomoć u postupku, a također provjerite i mogućnost mirnog rješenja spora, odnosno nagodbe s vjerovnikom.

Zaposlena sam za stalno u jednoj tvrtki. Nakon porodiljnog vratila sam se na posao, no nakon nekoliko mjeseci sam usmeno rekla da dajem otkaz, a nakon toga saznala da sam trudna. Mogu li povući  otkaz i kako, te možete li mi navesti stavku zakona koja to dopusta? Ako nemam pravo poništavanja hoću li imati pravo na naknadu porodiljnog za nezaposlene?

Sukladno čl.120. Zakona o radu, otkaz mora biti u pisanom obliku. U slučaju da niste pisanim putem raskinuli svoj radni odnos, predlažem da se pozovete na isto, kao razlog nevaljanosti otkaza.

Također, sukladno čl. 34. Zakona o radu, za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava.

Takav otkaz bi bio ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju tih okolnosti te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela.

Svakako poslodavca obavijestite o gore navedenim pravima i dostavite dokaz o istom (ovisno o tome otvarate li bolovanje i slično..), a ako ne otvarate bolovanje dužni ste vratiti se na posao.

Vezano za prava na naknadu, iz vašeg pitanja ne mogu razaznati na koju naknadu točno mislite, ali uvijek savjetujem osobno provjeriti kod nadležnog tijela uvjete za priznanje naknade (prije poduzimanja bilo kakve radnje o kojoj ovisi ista naknada) jer isto priznavanje načelno ovisi o konkretnim okolnostima.

Stekla sam pravo na socijalnu pomoć putem liječničke komisije zbog bolesti i dobila sam rješenje na 5 godina. Međutim, više me nikada nisu zvali na liječničku komisiju radi provjere stanja bolesti tako da ja i danas primam tu socijalnu pomoć. Prije 15 dana su mi konačno javili da trebam ići na liječničku komisiju radi provjere stanja bolesti što je u redu, ali mi u socijalnom kažu da moram vratiti novac za 6 godina koliko je prošlo preko rješenja, a ja tu nisam ništa kriva što su mi slali novac. Sada ne znam sto da radim odnosno moram li vratiti novac ili ne. Koja su moja prava?

Prije svega, za konkretan odgovor trebala bih imati točne informacije o temelju priznavanja prava kao i temelju prestanka tog prava, rad čega odgovor dajem sukladno načelnim zakonskim pretpostavkama niže navedenog zakona.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, korisnik koji je ostvario pravo u sustavu socijalne skrbi dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je:

– na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada

– pravo iz sustava socijalne skrbi ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Kada utvrdi da je nastala šteta, Centar za socijalnu skrb poziva korisnika da u određenom roku nadoknadi nastalu štetu. Ako šteta ne bude nadoknađena u određenom roku, Republika Hrvatska ovlaštena je podnijeti tužbu radi naknade štete putem nadležnog državnog odvjetništva na temelju dokumentacije koju dostavlja Centar za socijalnu skrb. U tim slučajevima nadležni centar za socijalnu skrb poziva obveznike povrata isplaćenog iznosa da u određenom roku izvrše povrat isplaćenih iznosa.

Ako obveznik povrata isplaćenog iznosa ne izvrši povrat isplaćenih iznosa u određenom roku, Republika Hrvatska ovlaštena je podnijeti tužbu radi povrata isplaćenih iznosa putem nadležnog državnog odvjetništva na temelju dokumentacije koju dostavlja centar za socijalnu skrb, osim u slučaju iz članka 250. stavka 3. citiranog Zakona.

Svakako savjetujem ako dobijete tužbu paziti da na istu odgovorite u roku (pazite na zaprimanje pošte na adresi sa osobne iskaznice) te po primitku iste zatražite stručnu pomoć (savjetujem vidjeti za oblike besplatne pravne pomoći). Uz ostale navode u odgovoru na tužbu, savjetujem provjeriti nastup eventualne zastare, kao  i pozvati se na okolnost ako bi isplatom tražbine vjerovnika ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba. Također treba istaknuti i okolnost kako je bolest kontinuirana (ako jest) dakle nije došlo do promjene u zdravstvenom stanju, što znači da uvjeti za isplatu pomoći egzistiraju i za inkriminirani period, kao i da niste nadležnim tijelima davali neistinite ili netočne podatke, kao i da niste imali obvezu prijave nikakve promjene, u slučaju da ove okolnosti dakako egzistiraju, odnosno istaknuti sve druge navode kojima bi pobijali navode protivne strane, te predložiti dokaze (primjerice medicinsko vještačenje).

Autor:dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.