Klade caruju, um kopa po kontejnerima

Autor: Stiv Cinik